Total Immersion


Metody tradycyjne- pływacka katorga

Tradycyjny instruktarz wynika z przekonania, że pokonywanie kolejnych długości basenowych jest sportem siłowym oraz wytrzymałościowym, a postępy osiąga się trenując coraz dłużej i coraz bardziej intensywnie. Takie podejście i program ćwiczeń oznacza nieustanną walkę z wodą, której przejawami jest ubijanie piany i młócenie wody:

"Nie martw się jeżeli twoja technika nie jest doskonała. Przepłyń jak najwięcej basenów, w końcu osiągniesz taką kondycję, że będziesz w stanie rozwinąć bardziej płynne i silniejsze ruchy."

A jakie są tego rezultaty ?

- tradycyjny trening to wyczerpująca do granic możliwości mordęga hamująca rozwój umiejętności technicznych;;

- dogmatyzm szkoleniowy nie pozwala rozwinąć nowoczesnego zaplecza metodycznego bazującego
na indywidualnym podejściu do zawodnika;

- większość zawodników odczuwa dyskomfort, frustrację i narastające niezrozumienie pływania; 

- wśród długo trenujących obserwuje się stagnację, brak lub niewielkie postępy.

Metody Total Immersion – szkoła pływania bezwysiłkowego

Najlepsi zawodnicy poruszają się w wodzie z dużą prędkością, czyniąc to niemal bez wysiłku. W wodzie są rozluźnieni, jakby w ogóle się nie ścigali, a mimo to pozostawiają konkurentów w tyle. Total Immersion rozwija technikę współpracy, a nie walki z wodą, dzięki czemu zawodnik może poruszać się szybciej, piękniej i ciszej.

Badania naukowe wykazały, że czołowi zawodnicy wykonują mniej ruchów na tym samym dystansie, przy czym generują mniejszą siłę podczas każdego cyklu niż ich konkurenci. Każdy ich ruch jest natomiast dłuższy, a przez to także i efektywniejszy.

Zadania TI, realizowane w naszej warszawskiej szkole, polegają zatem na:

- nauce współpracy z wodą a nie walki z nią;

- rozwinięciu odpowiednich umiejętności technicznych ukierunkowanych na oszczędzanie energii
i możliwych do opanowania przez każdego; 

- stosowaniu prostych i precyzyjnych metod sprawiających, że trening staje się przyjemnością,
a stopień zrozumienia pływania stale wzrasta;

- umożliwieniu dokonywania stałych postępów tak w zakresie jakościowym (technika, szybkość, komfort pływania) jak i ilościowym (długość pokonywanych odcinków).