Warsztaty kraula i delfina 2 dni


Do standardowego, 2-dniowego programu nauki kraula dodajemy dla uczestników naszych szkoleń możliwość podniesienia umiejętności w zakresie pływania drugim najszybszym, a jednocześnie najtrudniejszym stylem, czyli motylkowym. W ramach tego szkolenia przekazujemy również uczestnikom teorię na temat optymalnej metody pokonywania dystansu.

Oprócz doskonalenia kraula, obejmującego wszystkie podstawowe elementy, czyli zarówno pracę rąk, jak i właściwą równowagę podczas pływania, nagrywamy również uczestników naszych warsztatów, co pozwala nam później przeanalizować popełniane błędy i wskazać możliwości poprawy wykonywanych ruchów.

Jeżeli w warsztatach bierze udział grupa około 10-u osób to obowiązuje niżej podany rozkład godzinowy. Jeżeli w warsztatach uczestniczy grupa kilkuosobowa, bądź warsztaty są indywidualne to ten sam program realizujemy w odpowiednio krótszym czasie. Jeżeli w warsztatach uczestniczy grupa około 15 osób to czas trwania zajeć jest odpowiednio wydłużony.


Sobota

W pierwszym dniu do programu warsztatów kraula dodajemy nagranie stylu motylkowego każdego uczestnika i analizę tego nagrania oraz wykład na temat techniki stylu motylkowego.

 

Niedziela

W drugim dniu poprzedni program warsztatów kraula został wzbogacamy o dodatkowe wejście do wody i elementy teorii przeznaczone na naukę stylu motylkowego:

W części praktycznej dodajemy:
przeniesienie ramion do przodu, wyleżenie, oddech i wsparcie głowy, ruch stopami oraz końcowe nagranie wideo stylu każdego uczestnika.

W części praktycznej dodajemy: 
- analiza stylu motylkowego uczestników na podstawie nagrań wideo;
- omówienie programu do kontynuowania po warsztatach.

< Wróć do poprzedniego programu | Zobacz kolejny program >