Warsztaty kraula i grzbietu 2 dni


Podczas 2 dni zajęć trenowane są najprostsze style pływackie, czyli grzbietowy oraz kraul, w ramach których do standardowego treningu, obejmującego umiejętność właściwej opływowości oraz nabycia optymalnej równowagi podczas kraula, dodawany jest trening drugiej z wymienionych technik pływackich.

W ramach stylu grzbietowego kształtowane są również umiejętności związane z utrzymywaniem się na wodzie podczas stosowania tej techniki oraz poprawne ułożenie rąk w wodzie, co w całości jest nagrywane, a następnie kolejnego dnia szczegółowo analizowane przez naszych ekspertów, wraz z określeniem dla uczestników obszarów do trenowania.

Jeżeli w warsztatach bierze udział grupa około 10-u osób to obowiązuje niżej podany rozkład godzinowy. Jeżeli w warsztatach uczestniczy grupa kilkuosobowa, bądź warsztaty są indywidualne to ten sam program realizujemy w odpowiednio krótszym czasie. Jeżeli w warsztatach uczestniczy grupa około 15 osób to czas trwania zajeć jest odpowiednio wydłużony.


Sobota

W pierwszym dniu do poprzedniego programu warsztatów kraula dodajemy nagranie stylu grzbietowego każdego uczestnika i analizę tego nagrania oraz wykład na temat techniki grzbietu.

 

Niedziela

W drugim dniu poprzedni program warsztatów kraula został wzbogacamy o dodatkowe wejście do wody i elementy teorii przeznaczone na naukę stylu grzbietowego:

W części praktycznej dodajemy:
podstawowa równowaga i opływowość w grzbiecie, wyjęcie ręki z wody, przejście (pełna zmiana rąk), przyśpieszone wyjęcie ręki i zmiana rąk oraz końcowe nagranie wideo stylu każdego uczestnika.

W części teoretycznej dodajemy: 
- analiza stylu grzbietowego uczestników na podstawie nagrań wideo;
- omówienie programu treningowego do kontynuowania po warsztatach.

< Wróć do poprzedniego programu | Zobacz wszystkie programy >